”Sänk inte åldersgränsen för könskorrigering”

”Det stora könskorrigerande maskineriet bidrar till att man bevarar rådande könsnormer och begränsar en människas potential till ett enda kön”, skriver Vanessa Lopez.

Häromdagen rapporterade Sveriges Radio om att könsbyte kan blir möjligt från 12 år.

Jag var på min tid en av de yngsta tonåringar i Sverige med att påbörja min könskorrigering när jag bara var 17 år gammal.

Jag ville inget annat än att gå hela vägen och operera mig till tjej.

Jag ifrågasatte aldrig om det var systemet eller våra normer som borde korrigeras egentligen, utan jag antog att det var mig och min kropp som det var fel på, så som många tonåringar gör idag oavsett könsidentitet.

En operation skulle öppna upp dörrarna för att jag skulle kunna utforska världen: studera utomlands, gå på simhallar i badkläder, jobba som modell och förhoppningsvis träffa en kille, så självklart skulle det finnas många 15 åringar som hade gått med på att operera sig så pass tidigt om de hade fått möjligheten.

För att det hade jag sannolikt också gjort.

Tyvärr lever vi i en värld där allting ska fixas med mediciner och kirurgi.

Transsexualism därmed, som klassificeras som ”könsdysfori” och är en patologi som botas med hormonterapi och en könskorrigering.

Operationen innebär att man för resten av livet överlämnar sig åt läkemedelsindustrins händer med artificiella mediciner som i flera färska studier visar på att ha bieffekter på lever, njurar och hjärta.

Någonting som jag däremot inte räknade med var att  om jag skulle vara utan hormoner i en period av mitt liv efter min operation så skulle det kunna leda till brist på hormoner i kroppen vilket ledde mig till benskörhet som en 90 åring.

En av många biverkningar som jag fick efter att jag opererade mig för att jag struntade i att ta hormoner. Så det blir en pest eller kolera situation efter operationen då du kan får biverkkningar både om du tar hormoner eller om du avstår.

Och då ska jag inte berätta om riskerna för inkontinens, smärta vid sex, att inte få tillräcklig djup vagina, att inte kunna få orgasmer, risken för punktering av tarmar som kan leda till stomipåse, risken att du växer igen om du inte dilaterar din vagina systematiskt i början, postoperativ depression och den stora mängden smärta.

Så att ändra åldern till 15 är att ta ifrån dem chansen att inse att könsidentiteten inte är något som måste korrigeras över huvud taget.

Istället borde dem satsa på att dra ner på operationer och investera långsiktigt genom att vidareutbilda vårdpersonalen med specialkompetens inom dekonstruktioner av könsnormer, och därmed bespara skattebetalarna pengar genom att undvika att utföra dessa dyra operationer som tydligen behöver korrigeras gång på gång igen, då ett lyckat resultat nås efter minst 3 operationer.